Nielegalny import ryb

Nielegalny import ryb

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0 16414

Sprawa nielegalnego importu żywych ryb wydaje się wzbudzać więcej zainteresowania, prowokować więcej komentarzy i hipokryzji niz każdy inny aspekt wędkarstwa. Każdy wydaje się mieć coś do powiedzenia w tym temacie. Wiele osób spoglada na sprawę importu ryb jak na coś co stanowi duże zagrożenie i powinno zostać zaprzestane. Inni uważaja, iż sprowadzane ryby powinny być trzmane w zamkniętych licencjonowanych zbiornikach. Media są często niejdnoznaczne w swoim poglądzie na sprawę importu ryb, w jednej chwili walcząc zaciekle przeciwko niemu, a chwilę później patrzą na sprawę niezbyt krytycznie.

 

Niktórzy związani z łowiskami czy klubami wędkarskimi twierdzą, że wszelkie ograniczenia związane z importem ryb powinny zostać zniesione a własciciele łowisk winni mieć prawo do wprowadzania do wód jakichkollwiek gatunków niezależnie od żródła ich pochodzenia. Podstawą alternatywnego spojrzenia na całą sprawę jest fakt, że obecnie bardzo niewiele wiemy na temat długoterminowego ekologicznego i środowiskowego wpływu obcych gatunków więc być może byłoby wskazane aby zainteresowane strony zaczęły ze sobą współpracować zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian w środowisku. Wiemy dziś, że wiosenna wiremia karpia oraz egzotyczne odmiany różnych pasożytów były znajdowane na importowanych rybach i nie jest bezsennsownych wyciągnięcie wniosku, że wiele naszych rodzimych ryb straciło życie z tego powodu.

 

Ryby z udaremnionego nielagelnego importu przechwycone na granicy w Dover 

 

Agencją odpowiedzialną za przeciwdziałanie nielegalnemu importowi żywych ryb jest CEFAS a dokładniej FHI – Fish Health Inspectorate.

 

Czym jest CEFAS?

CEFAS – (The Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science) jako agencja jest  częścią rządowego Departamentu do spraw Środowiska, Żywności i Rolnictwa czyli w skrócie DEFRA  (Department for Environment, Food and Rural Affairs) i jest odpowiedzialna za przeciwdziałanie  poważnym chorobom ryb w Anglii i Walii. Jej labolatorium znajduje się w Weymouth w hrabstwie Dorset i ma status Referencyjnego Labolatorium Unii Europejskiej w zakresie chorób ryb, labolatorium jest także siedzibą FHI (Fish Health Inspectorate). Do obowiązków agencji należy kontrola gospodarstw rybackich, handlarzy i importerów ryb, rejestracja zarybianych łowisk, które zalicza się do kategorii zakładów produkcyjnych w zakresie akwakultury. Inspektorzy FHI są odpowiedzialni za rutynowe inspekcje wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją ryb oraz skorupiaków i mięczaków (shellfish) na terenie Anglii i Walii, za monitorowanie importu i exportu wszystkich ryb, skorupiaków i mięczaków z krajów EU oraz innych krajów oraz za dochodznia w sprawie podejrzania wybuchu epidemii we wszystkich wodach Angii i Walii. Zapobieżenie nielegalnemu importowi ryb ma ogromne znaczeie w prewencji chorób i epidemii ryb. Wkrótce działania FHI zostaną wsparte założeniem multi-agencji (CEFAS, ECHO, Angling Trust, Cemex, OATA) we współpracy z Crimestoppers. Z tym wszystki wiąże się nadzieja, że środowsko wędkarskie zostanie zachęcone do wzięcia większej odpowiedzialności za swój sport / biznes i częściej będą zgłaszane fakty nielegalnych działań poprzez zaufaną i sprawdzoną jednostkę zapewniająca całkowitą anonimowość osobom zgłaszającym.

 

Kiedy import ryb jest nielegalny?

Import do Wielkiej Brytanii z krajów EU ryb, skorupiaków i mięczaków, które są podatne na pewne choroby, lub są ich nosicielami musi być popart dokumentami stwierdzającymi, że dane organizmy są wolne od chorób. Dokumenty muszą być wydane i podpisane przez urząd weterynaryjny w kraju i pochodzenia zwierząt. Importer ma również obowiązek wcześniejszego poinformowania CEFAS o zamiarze importu. Każdy import nie spełniający powyższych wymagań jest nielegalny.

W całej Unii Europejskiej wyrózniamy kraje, strefy oraz pojedyncze hodowle (lub grupy powiązanych hodowli), które sa uznane za wolne od jednej lub więcej chorób wymienionych w dyrektywie EC 2006/88, lub które mają wdrożone programy mające na celu  wyeliminowanie tych lub innych z ekonomicznego punktu ważnych chorób. Obecnie Wielka Brytania jest strefą uznaną za wolną od chorób takich jak VHS, IHN i G salaris i ma wdrożone programy w celu wyeliminowania SVC i BKD. Oprócz tego Wielka Brytania jest strefą wolną od wszystkich wymionionych w dyrektywie chorób mięczaków. Żywe ryby mogą być importowane do Wielkiej Brytanii tylko ze obszarów posiadających ten sam status, pod warunkiem zachowaniawyżej opisanych procedur.

 

Pomysłowość przemytników nie zna granic 

 

Ważniejsze choroby ryb

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) – jest uznawana za najbardziej poważną chorobę pstrąga tęczowego w akwakulturze. Może spowodować śmiertlność do 80% w zarażonej obsadzie. UK było historycznie wolne od tej choroby, jednakże wiosna 2006 roku wybuch epidemii VHS spowodował duże straty w hodowlach pstrąga w Yorkshire pociągając za sobą poważne straty ekonomiczne. VHS po raz pierwszy wykryto w hodowli tęczka w Danii i od tamtej pory choroba spowodowała znaczące straty w hodowlach wielu krajów Europy. Przypadki tej choroby odnotowano również w Japonii i Rosji.

Zakaźna martwica trzustki (IHN) – jest zakaźna chorobą wirusową łososi i troci. Po raz pierwszy została rozpoznana w latach pięćdziesiątych u łososi sockeye i chinook. Choroba ta ma największy wpływ na hodowle słodkowodne, jednak łosoś pacyficzny zarówno w wodzie słodkiej jak i słonej bywał mocno dotkniety ta chorobą.

Gyrodaktyloza – spowodowana przez pasożyta Gyrodactylus salaris jest głównym patogenem populacji łososia atlantyckiego, choroba ta spowodowała duże straty w Norwegii poprzez nieumyślne przeniesienie jej do rzek tego regionu ze zlewni Bałtyku będącej pierwotmym miejscem jej wystepowania. Uważa się, że populacje łososia w UK moga byc wysoce podatne na te chorobę.

Wiosenna wiremia karpi (SVC) – jest chorobą dotykajacą ryby z rodziny karpiowatych oraz szczupaka i suma europejskiego. Choroba ta została przywieziona do UK wraz z legalnym importem karpii ozdobnych, ale również z dużo większym szkodliwym skutkiem przez nielegalny import karpii do zarybień łowisk. Obecnie w UK istnieje program mający wykorzenić tę chorobę z nadzieją, że uda się to juz wiosną 2010.

Bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych (BKD) – poważna choroba ryb łososiowatych powodująca straty zarówno w hodowlach jak iw populacjach ryb dzikich. Została po raz pierwszy wykryta w Wielkiej Brytanii u dzikich łososi w Szkocji w latch trzydziestych. Obecnie pracuje sie nad wykorzenieniem tej choroby.

 

Jak realnym jest zagrożenie chorobami i potencjalne zniszczenie środowiska?

Zwiększająca się liczba niewyjaśnionych przypadków chorób i śnięć ryb w naszych wodach jest dowodem na niebezpieczeństwo dla rodzimych gatuntków ryb wynikajace z wprowadzania zainfekowanych ryb z importu. Przechwycone nielegalne transporty ryb wykazały obecność  różnych chorób w tym SVC. Nielegalnie importowane ryby stwarzają realny problem, który musi zostać rozwiązany jeśli chcemy zlikwidować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i możliwą śmierć wielu naszych wód. Oprócz bezpośredniego zagrożenia związanego z chorobami istniej ryzyko ekologicznie szkodliwego oddziaływania w przypadku wprowadzenia nowego gatunku do populacji gatunków rodzimych, które można podzielić następujaco:

-zmiany siedliskowe
-wprowadzenie pasożytów, patogenów i chorób
-genetyczna degradacja (np. przez hybrydyzację)
-zmiany przestrzenne
-zmiany środowiskowe

 

Jakie sa motywy nielegalnego importu ryb?

Ogromne zyski do osiągnięcia przez importerów pchają ich do nielgalnego importu ryb. Pewna wiedza i fakty pozwalaja sugerować, że zorganizowane grupy przestępcze widzą nielgalny import ryb (szczególnie karpia) jako lukratywny interes z relatywnie niskim ryzykiem. Wartość nielegalnie importowanego karpia o masie 50lb pochodzącego z Francji jest szacowana na około 20 tys. funtów. W ostatniej wspólnej akcji FHI oraz UKBA ( UK Border Agency) przejęto ciężarówkę z żywymi, fachowo zapakowanymi rybami w ilości ponad 100 sztuk o wartości rynkowej prawie 250 tys. funtów. Ryby mogą zostać nabyte za niewielkie pieniądze w kontynentalnej części Europy, jednak prawie żadne z nich nie sa wolne od chorób, które kontrolujemy.

Jeśli nielegalny import ryb dotrze do angielskich łowisk ich właściciele z kolei mogą liczyć na krociowe zyski windując opłaty za łowienie dla wędkrzy, którzy gotowi są płacić ponad normę za możliwość złowienie wielkiej ryby. Do utrudniajacych czynników związanych z nielegalnym
importem ryb mozna zaliczyć:

– Łatwość zysku
– Wpływ prostego prawa handlowego w obrebie krajów EU
– Niski priorytet tego typu spraw dla HM Customs, UKBA i Policji
– Trudności logistyczne
– Słaba współpraca między agencjami

 

O jakich rybach mówimy?

Chciaż karp, sum, jesiotr i sandacz są głównymi przemycanymi gatunkami, ostatnie przechwyty nielegalnych importów zawierały płoć, leszcza oraz różne gatunki ryb ozdobnych. Francja, Belgia i Holandia były aż do teraz źródłem wielu przemycanych gatunków. Ostatnio jednak Węgry, Czechy i Polska dołączyły do tej listy.

 

Kto dokonuje przemytu?

Uważa się, że za przemyt jest odpowiedzialna niewielka grupa osób, z których większość jest bardzo ostrożna. Cecha wspólną przemytników jest wynajmowanie samochodu i kierowcy oraz zlecanie mu odbioru ryb. W ten sposób odpowiedzialność zostaje przerzucona na kierowcę. Przestępstwo o którym mowa wiąże się ze złamaniem przepisów zawartych w Animal and Animal Products (Import and Export) Regulations 2006. Maksymalna kara wynosi 5 tys. funtów lub 3 miesiące więzienia.

 

Co CEFAS (FHI) robi z tym problemem?

Jak wspomniano wcześniej FHI pracuje intensywnie aby opracować lepszy system kontroli importu przy współpracy innych agencji i organizacji. Celem jest zastapienie reaktywnego sposobu działania przez bardziej proaktywne podejście ze zwiększonym naciskiem na rolę wywiadu. Wprowadzenie inicjatywy Crimestoppers z pewnością dostarczy fundamentów dla nowego sposobu pracy. Dotatkowo istniej kilka innych zagadnie, którymi chcemy się zająć:

– Rutynowe kontrole w miejscach wysyłki i odbioru
– Zbudowanie bliższych relacji z agencjami w innych krajach EU
– Efektywniejsze wykorzystanie mediów wędkarskich pod katem ekukacji, zdobywania informacji
– Inicjiwanie i wpływanie na zmiany prawne w razie konieczności

 

 

Tekst i zdjęcia: Stuart Katon

Strona CEFAS
Strona FHI

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź